Dovolená na Šumavě

Výlety na kole

Kašperské Hory

Kašperské Hory

Královské horní město nad údolím řeky Otavy je z minulosti známé především těžbou zlata. Kašperské Hory jsou dějištěm románů Karla Klostermanna. Jeho otec zde působil jako lékař a starosta kašperskohorského okresu a v roce 1875 tady zemřel. Město leží 10 km jihovýchodním směrem od Sušice, na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je významným centrem turistiky, Národní park je vzdálen pouhé 2 km.

Z historie

Hornická osada s původním jménem Reichenstein vznikla na přelomu 13. a 14. století, na místě dnešního kostela sv. Mikuláše. Zdejší zlatonosný revír patřil k nejbohatším v českém království, o čemž svědčí i název vzniklý z německého „ am reichen Stein" (u bohaté skály). Za panování Jana Lucemburského byla osada povýšena na horní město.

Za vojenskou pomoc králi bylo město v roce 1345 osvobozeno od placení cla a mýta. Král Karel IV. nechal k městu zřídit obchodní stezku z bavorského Pasova vedoucí přes Freyung a Kvildu (tzv. Horní Zlatou Stezku) a v blízkosti města dal v letech 1356 - 1361 postavit hrad Karlsberg (Kašperk). Ten měl za úkol chránit zemskou hranici, zlaté doly a obchodní cestu.

V roce 1538 povolil Ferdinand I. spolu s právem pečetit červeným voskem i trhy, konající se každý týden v sobotu a dva výroční jarmarky v délce 8 dnů.. Město bylo povýšeno na královské v roce 1584 císařem Rudolfem II. a v roce 1617, kdy koupilo hrad Kašperk, začalo používat název Kašperské Hory (Bergreichenstein).

Koncem 16. století začala těžba zlata postupně upadat a byla nahrazována obchodem, sirkařstvím, sklářstvím a chovem dobytka. V roce 1777 byly práce v dolech zastaveny.

Turistické zajímavosti

Radnice - náměstí - původně renesanční dům byl na radnici přestavěn kolem roku 1597. Koncem 17. století bylo průčelí spojeno třemi barokními štíty. V přízemí i prvním patře se dochovali klenuté místnosti a cely bývalého vězení.

Kašperk - hrad

Zřícenina gotického hradu se rozprostírá na Zámeckém vrchu (920 m), 2,5 km severně od Kašperských Hor. Siluetu nejvýše položeného královského hradu v Čechách (886 m), lze spatřit z mnoha šumavských vyhlídek.

Kašperk byl postaven v letech 1356 - 1361 z příkazu českého krále a římského císaře Karla IV. Právě na jeho počest dostal hrad jméno Karlsberg. Organizační a administrativní práce při stavbě hradu řídil Vít zvaný Hedvábný a samotnou stavbu realizoval patrně Michael Parléř, údajně bratr architekta svatovítské katedrály. Úkolem hradu bylo chránit zemskou hranici s Bavorskem, zlatonosnou oblast Kašperských Hor a obchodní cestu "Zlatou stezku", vedoucí z Bavorska do Čech.

Ač byl Kašperk královským hradem, nebyl spravován královskou komorou. Většinou byl spolu s kašperským panstvím pronajímán významným královým věřitelům. Prvním z nich byl první český kardinál Jan Očko z Vlašimi.

V letech 1411 až 1454 byl hrad v držení rodu Zmrzlíků ze Svojšína a Orlíka, patřícím k přívržencům kalicha. Díky tomu nebyl hrad obléhán husity.

Vdruhé polovině 15. století měl hrad v držení rod Šternberků ze Šternberka. Kvůli odbojnému seskupení, které organizoval Zdeněk ze Šternberka a jež mělo za cíl sesazení Jiřího z Poděbrad z českého trůnu, hrozilo Kašperku obléhání královským vojskem. V té době byla pravděpodobně narychlo vystavěna předsunutá bašta Pustý hrádek. Pevnůstka byla zbudována na vyvýšeném místě 400 m východním směrem od hradu. Dnes jsou zde jen rozvaliny s výhledem na hrad.

Kudy z Areálu U Horejšů do Kašperských Hor?

Kudy do Kašperských hor